ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ «БОРИСФЕН»

 

Кредитна спілка «Борисфен» (далі - кредитна спілка) - є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законодавством України. Це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах і діє згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 28квітня1995 року ) на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

 

Метою створення та основними завданнями кредитної спілки являється: задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Для досягнення своєї мети, кредитна спілка:

- приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;

 

- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в    

   готівковій та безготівковій формі;

 

- залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у   

   готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм   

   членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;

 

 - здійснює інші види діяльності, передбаченї Статутом установи.

 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки, рівноправності членів кредитної спілки і самоврядування, гласності.

 

Ознака членства у кредитній спілці: членами кредитної спілки "Борисфен" можуть бути громадяни України, які є працівниками Державного підприємства «АНТОНОВ». При цьому, зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

 

Особливість кредитної спілки – полягає у задоволенні потреб членів у наданні послуг, але не в отриманні прибутку, що принципово відрізняє кредитні спілки від інших фінансових установ. Таким чином, члени спілки є одночасно власниками і клієнтами. Будь який член кредитної спілки, незалежно від моменту вступу, має ті самі управлінські та майнові права, що й перші засновники.