ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «БОРИСФЕН»

 

Умови членства в кредитній спілці "Борисфен"

 

Членами кредитної спілки "Борисфен" можуть бути громадяни України, які є працівниками Державного підприємства «АНТОНОВ».

 Зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

 

Порядок набуття членства у кредитній спілці "Борисфен"

 

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

 1) відповідності ознаці членства;

 2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

 3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

 4) сплати вступного внеску у розмірі 100 (сто) гривень та обов’язкового пайового внеску – 200 (двісті) гривень, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.

Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.

Вступні та обов’язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.

Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою або Правлінням, якщо таке право йому делеговане спостережною радою, на найближчому після подання заяви засіданні.

 

 

Припинення членства в кредитній спілці "Борисфен"

 

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 1) смерті особи - члена спілки;

 2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;

 3) добровільного виходу з членів спілки.

Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами кредитної спілки за поданням спостережної ради. У разі присутності на загальних зборах особисто, перед голосуванням з цього питання такому члену кредитної спілки обов’язково надається можливість висловитись.

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або включення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.