ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Спостережної ради

Кредитної спілки «Борисфен»

Протокол № 11/17 від 30.11.2017р.

Голова Спостережної ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ______________          Вертай В.В.

Кредитна спілка  «Борисфен»

Підвиди внесків(вкладів) членів  кредитної спілки на депозитні рахунки (далі – Вклад)  та процентна ставка за підвидами Вкладів

з 01 грудня 2017року.

п/п

Назва Вкладу

Строк внесення   Вкладу

Річні

проценти

Умова

 

Додаткові умови

1

«Депозит на вимогу»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором 1500грн.)

На вимогу

5%

Виплата процентів щомісяця, з можливістю поповнення та з можливістю зняття частини суми вкладу

 

2

 «Депозит 1 »

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором 1500грн.)

на 1місяць

11%

Виплата процентів в кінці терміну дії договору, без можливості поповнення та без можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору;

3

 «Депозит 2»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

3 міс. (включно)

13%

Виплата процентів в кінці терміну дії договору, без можливості поповнення та без можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору;

4

 «Депозит 3»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором    500грн.)

6 міс. (включно)

14%

Виплата процентів в кінці терміну дії договору без можливості поповненнята без можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору;

5

 «Депозит 4»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

12 міс.

(включно)

17%

Виплата процентів щомісячно без можливості поповненняабо в кінці терміну дії договору з можливістю  поповнення табез можливості  зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 500 (п’ятсот) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні) 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн.

6

 

 «Депозит 5»

 «Ветеран»*

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

 

12 міс.

(включно)

 

20%

Виплата процентів щомісячно без можливості поповненняабо в кінці терміну дії договору з можливістю  поповнення табез можливості  зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 500 (п’ятсот) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні) 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн.

7

 «Депозит 6»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

24 міс.

(включно)

18%

Виплата процентів щомісячно, з можливістю  поповнення табез можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 500 (п’ятсот) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні) 100 000 (сто тисяч) грн.

8

 «Депозит 7»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

36міс.

(включно)

20%

Виплата процентів щомісячно, з можливістю  поповнення табез можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 500 (п’ятсот) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні) 100 000 (сто тисяч) грн.

9

 «Депозит 8»

« Родинний »**

(Дитячий рахунок, розмір Вкладу  за одним Договором  500грн.)

60 місяців та/або до настання події

25%

Виплата процентів раз на рік з правом приєднання нарахованих процентів до суми вкладу, з можливістю  поповнення табез можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 200 (двісті) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні) 100 000 (сто  тисяч) грн.

10

 «Депозит 9»

(мінімальний розмір Вкладу  за одним Договором  1500грн.)

60міс.

(включно)

22%

Виплата процентів щомісячно  з можливістю  поповнення табез можливості зняття частини суми вкладу

При достроковому розірванні договору з ініціативи члена кредитної спілки проценти перераховуються за ставкою встановленою для договорів про залучення Вкладу на вимогу на дату розірвання Договору; Мінімальна сума (розмір) одного вкладення при поповненні Вкладу 500 (п’ятсот) грн. Максимальна сума (розмір) всіх вкладень за Вкладом  при поповненні (довнесенні)100 000 (сто тисяч) грн.

 

 

* При залученні внеску(вкладу) «Ветеран»   від члена кредитної спілки – обов’язковим є набуття членства в кредитній спілці до 31 грудня 2000 року.

** При залученні внеску(вкладу) «Родинний»  від члена кредитної спілки – обов’язковим є пред’явлення членом кредитної спілки – свідоцтва про народження дитини  та надання копії свідоцтва про народження дитини  кредитній спілці.

 При достроковому розірванні  Договору про залучення внеску(вкладу) на депозитний рахунок із ініціативи Вкладника Спілка перераховує відсотки в розмірі 5% річних за весь час користування Спілкою  внеском(вкладом).

Надлишково  отримані кошти за внеском (вкладом) Вкладник  повертає Спілці.

Дострокове розірвання Договору про залучення внеску(вкладу) на депозитний рахунок за  ініціативи  Спілки не допускається.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                         Гриша В.І.